Mình sẽ tổng hợp một số font Việt hóa của SVN theo mình nghĩ là đẹp và rất hữu dụng cho nhiều thiết kế của mình. Các bạn cùng thử xem sao nhé.

Trong số fonts này, có rất nhiều đang được bán trực tuyến trên các cửa hàng. Phiên bản miễn phí này chỉ phục vục cho sử dụng cá nhân. Hãy đăng ký giấy phép từ tác giả nếu các bạn có ý định thương mại nhé!

http://upfile.vn/uCZm_QBmNrFQ/font-svn-tong-hop-zip.html

Nguồn Designervn