Gửi tới anh em một Tool (google chrome extension) mình vừa sưu tầm từ group để tối ưu hoá việc import svg vào Figma, skecth, XD, Ai…

Anh em chỉ cần chuột phải copy svg trực tiếp từ Flaticon sau đó paste vào Figma, skecth, XD, Ai… trong vòng 1s (ước tính tăng 50% hiệu suất công việc). Anh em cài đặt tool tại link (link google chrome store) và trải nghiệm. Nếu nó hữu ích với anh em hãy chia sẻ cho các anh em khác cùng dùng nhé.

Link: https://chrome.google.com/webstore/detail/svg-to-code/encdoidealiijfhbnfkmdeimhgfdgidi/related

Cám ơn cả nhà!