Project Description

Dịch vụ Thiết kế giao diện phần mềm pos Sinh trắc vân tay Gen Talents
Lĩnh vực Sinh trắc vân tay 4.0 công nghệ Mỹ
Màu sắc chủ đạo Màu thương hiệu Cam – xanh dương đậm
Đơn vị Viện nghiên cứu sinh trắc vân tay Gen Talents
Chức năng
  • Màn hình dashboard đăng ký
  • Đăng nhập
  • Tổng quan
  • Thông tin
  • Scan vân tay
  • Kết quả
  • Phân tích
  • Liên hệ