Project Description

Dịch vụ Thiết kế giao diện, Cắt html/css, code giao diện web auto responsive
Lĩnh vực Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam
Màu sắc chủ đạo Tông màu đa sắc màu
Đơn vị House food – http://housefoods-toinayangi.com/
Chức năng
  • Trang chủ landing page
  • Trang chi tiết bài viết
  • Trang chi tiết sản phẩm
  • Trang bài viết