Project Description

Dịch vụ Thiết kế giao diện website
Lĩnh vực Otec, mô hình sản xuất các máy đánh bóng kim loại đáp ứng cho ngành nữ trang.
Màu sắc chủ đạo Màu thương hiệu xanh – xám
Đơn vị Công ty TNHH Otec
Chức năng
  • Trang chủ
  • Trang trưng bày sản xuất
  • Trang giới thiệu
  • Trang giải pháp
  • Trang sản phẩm
  • Trang dịch vụ
  • Download
  • Tin tức
  • Liên hệ