Sự dễ dàng & khác biệt

Phần lớn khách hàng thiết kế website mà tôi có được là từ giới thiệu từ khách cũ. Tôi không chỉ làm những điều mà khách hàng yêu cầu – vì thật sự không nhiều khách hàng hiểu rõ làm như thế nào để tốt cho thiết kế của họ, vì thế ngoài yêu cầu đưa ra tôi rất sẵn lòng tư vấn theo kinh nghiệm hoặc theo một sản phẩm hiệu quả nào đó mà tôi biết.

  • 1. Trao đổi, brainstorm ý tưởng (Online hoặc gặp trực tiếp)

  • 2. Thảo luận về deadline, giá cả, hình thức & thời gian thanh toán

  • 3. Đặt cọc – Ký hợp đồng

  • 4. Xây dựng phác thảo, thiết kế demo(s)

  • 5. Chỉnh sửa theo feedback

  • 6. Bàn giao nghiệm thu – 100% hài lòng

  • 7. Xuất file, gửi các định dạng theo quy chuẩn hoặc theo yêu cầu

  • 8. Hỗ trợ những nội dung cần thiết sau khi gửi file gốc đã export